Gå till innehållet

Multilitteracitet plan och läsdiplomer


I biblioteket utvecklas kommunens multilitteracitetsplan. Den gamla planen är för åren 2020–2021. Planen uppdateras med beaktande av bibliotekets nya verksamhetsmiljö i Bildningscampuset Sjundeå hjärta.

Läsdiplom

Lågstadiets klasser kan om de vill genomföra läsdiplom under läsåret. Läsdiplomet genomförs genom att läsa ett överenskommet antal böcker under läsåret. Man kan även lägga till olika uppgifter med litteraturtema som görs under lektionernas till att utföra läsdiplomet. Ifall du är intresserad av att tillsammans med din klass utföra läsdiplomet ska du ta kontakt med biblioteks- och kulturkoordinator Aino Mykrä.  

Nedan hittar du boklistor per årskurs och uppgifter gällande läsdiplomet. 

Mer information