Gå till innehållet

Reservationer, fjärrlån och anskaffningsförslag


Reservationer

För reservation av material från ett Helle-bibliotek uppbärs ingen avgift.  
Att reservera material innebär att du antingen i biblioteket eller i nätbiblioteket gör en reservation för det verk du vill ha och som finns i Helle-bibliotekens samlingar. Reservationen plockas i det bibliotek där den finns i hyllan. Verket som reserverats reser därifrån med bibliotekstransport till ditt hembibliotek, där du kan låna verket.

Reservationer är ett lätt sätt att låna exempelvis en bok som inte finns i ditt eget bibliotek. Genom reservationerna har du med andra ord alla Helle-biblioteks material till ditt förfogande. Nu för tiden är det även allmänt att man reserverar nya böcker.
En reservation kan tas bort via nätbiblioteket om den inte ännu behandlats. Om reservationen redan transporteras eller kan avhämtas ska du ta kontakt med biblioteket.
   
Du får ett meddelande om att det material du reserverat kan avhämtas via e-post, textmeddelande eller post.  Du kan ange på vilket sätt du vill få meddelandet genom nätbiblioteket eller då du besöker biblioteket. I ankomstmeddelandet anges den sista dagen för avhämtningen. Om du inte avhämtar reserverat material och inte tar bort din reservation innan avhämtningstiden är slut, uppbärs en avgift på en euro.
   
I Sjundeå bibliotek hittar du reservationer i hyllan bredvid låneautomaten och man kan självmant hämta ut dem. Din egen reservation hittar du i hyllan med hjälp av reservationskoden.

Fjärrlån

Om något material inte finns i Helle-bibliotekens samlingar, kan du beställa materialet som fjärrlån från Sjundeå bibliotek.   
Med fjärrlån avses material som kommer utanför Helle-biblioteken, materialet förmedlas som fjärrlån från övriga Finland eller utlandet till ditt eget bibliotek. Fjärrlån är avgiftsbelagda. Då fjärrlånet anlänt får du ett meddelande om hämtning. Fjärrlån kan inte avhämtas under meröppettiderna.   

Du kan göra en begäran om fjärrlån i biblioteket, per telefon eller e-post. Inhemska fjärrlån kostar vanligen 4–8€/lån.   
På fjärrlån tillämpas alltid det sändande bibliotekets lånetider och andra lånevillkor. Fjärrlån återlämnas alltid till det bibliotek där du hämtade det. Också förlängning av lånetiden sköts via det bibliotek som beställt fjärrlånet.

Anskaffningsförslag

Om materialet inte hittas i Helle-bibliotekens samlingar kan du även göra ett anskaffningsförslag. Anskaffningsförslaget kan du göra i biblioteket eller nätbiblioteket via en blankett.   
Via denna länk kan du göra ett anskaffningsförslag efter att du loggat in i nätbiblioteket: