Gå till innehållet

Så skaffar du ett bibliotekskort


Du kan skaffa ett bibliotekskort i Sjundeå bibliotek genom att visa upp identitetsbevis. Det första kortet är avgiftsfritt. Då du skaffar ett bibliotekskort förbinder du dig att följa Helle-bibliotekens användningsregler. Barn under 15 år behöver vårdnadshavarens tillstånd för att skaffa sig ett bibliotekskort.

Du kan printa och fylla i ansökan om bibliotekskort på förhand. Då du ansöker om kortet ska du visa upp personkort, pass eller annat identitetsbevis som biblioteket godkänner. Samma bibliotekskort kan användas i alla Helle-bibliotek.

Identitetsbevis som godkänns i Helle-biblioteken är:

Uppdatera kunduppgifter och försvunnet kort

Bibliotekskortets uppgifter ska uppdateras med tio års mellanrum. Om dina kontaktuppgifter ändras ska du meddela ditt bibliotek om ändringen eller göra ändringarna i nätbiblioteket på sidan Mitt konto under punkten Begär adressändring. Adressuppgifterna uppdateras inte automatiskt, utan skickas via en blankett till biblioteket för uppdatering Namnändring kan du endast göra i biblioteket genom att visa upp legitimation.

Meddela biblioteket omedelbart om ditt kort försvinner. Kortinnehavaren är ansvarig för material som lånats med kortet. Vårdnadshavaren ansvarar för material lånat av barn under 15 år.

Samfundskort

Ett samfund kan få ett samfundsbibliotekskort till användning. Fråga mer om detta vid bibliotekets kundbetjäning.

Tre bibliotekskort, ett gult, ett blått och ett rött