Gå till innehållet

Utlåning, återlämning och förnyade


Utlåning

För att låna material i biblioteket behöver du antingen ett fysiskt bibliotekskort eller en mobilversion av bibliotekskortet. Förbered dig på att bekräfta din identitet om du använder mobilkortet.  

För att kunna använda bibliotekets låneautomat behöver du utöver bibliotekskortet även en fyrsiffrig pinkod. Ifall du inte än har en pinkod kan du be om den i biblioteket.  

Lånetiden är vanligtvis 28 dygn. En del av materialet, så som tidningar, DVD- och BluRay-skivor, spel, säsongsmaterial samt efterfrågat nytt material har en lånetid på 14 dygn.

En bok om Nelson Mandela, ett bibliotekskort och en utslåningsdator på ett bord.

Förnya lån

Du kan förnya dina lån 6 gånger. Lån kan inte förnyas om de är reserverade, en räkning har skickats för dem eller om de är snabblån. Du kan förnya ditt lån i nätbiblioteket, per telefon eller genom att besöka biblioteket. 

Återlämning

Förfallodagen för materialet anges på lånekvittot och på fliken Lån i nätbiblioteket. Återlämna ditt lån till biblioteket under öppethållningstiderna eller förnya dem i nätbiblioteket senast före utgången av förfallodagen.

I biblioteket kan du returnera ditt lån vid automaten eller vid kundbetjäningen då kundbetjäningen är öppen. Du kan även återlämna ditt material vid andra Helle-bibliotek.   
Biblioteket använder en lucka för returnering och där kan du återlämna ditt lån då biblioteket är stängt. Återlämning av lån via luckan sker på eget ansvar. Lån som återlämnas via luckan registreras som återlämnade först under följande dag biblioteket har öppet. 

För försenat material uppbärs avgifter. Du kan läsa mer om avgifterna under punkten Bibliotekets användarregler. Ackumulerade avgifter kan betalas på plats i biblioteket eller i nätbiblioteket.  

Påminnelser

Om du vill kan du få en påminnelse om förfallodagen till din e-post eller per sms. Kryssa för påminnelsen i nätbibliotekets meddelandeinställningar eller genom besök i biblioteket. 
 
Återlämningsdagen som anges på lånekvittot och i nätbiblioteket är bindande, även om påminnelsen om förfallodagen skulle utebli på grund av tekniskt fel. Material som förstörts eller kommit bort ska ersättas. Som låntagare ansvarar du för det material du lånat.

Lånerätt 

Man kan tillfälligt gå miste om sin lånerätt. Du får din lånerätt tillbaka då du returnerar försenat material och dina ackumulerade avgifter är under 20 euro.