Gå till innehållet

Historia och sevärdheter

Fanjunkars fasad. Röd träbyggnad med vita fönster.

Gravrösen från bronsåldern, slotten, kyrkan och kungsvägen från medeltiden, Fanjunkars torp där Aleksis Kivi bodde och lämningar efter Porkalas arrendetid vittnar om Sjundeås historia.