Mun- och tandvård

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Det innebär att informationen på den här sidan kan vara föråldrad. Uppdaterad information hittar du på välfärdsområdets webbplats luvn.fi/sv. I det fall att informationen ännu inte hunnit föras in på välfärdsområdets webbplats styrs besökaren till kommunernas webbplatser.


Kommunens hälsovårdsväsende ansvarar för mun- och tandvården. De ska ordna mun- och tandvård för kommuninvånarna. I tjänsterna ingår undersökning och behandling av mun- och tandsjukdomar, hälsorådgivning och -undersökningar. Vid behov hänvisas patienten till fortsatta undersökningar och behandling.


Att uppsöka vård


Bedömningen av vårdbehovet och möjligheten att få en vårdtid grundar sig på odontologiskt och medicinskt godkända kriterier. I Sjundeå sköts munhälsovården både av tandläkarna och av munhygienisterna. Utgående från det individuella behovet kan klienten få tid till båda yrkesgrupperna. Jourbesök ordnas senast följande vardag. Icke brådskande vård inleds senast inom sex månader från telefonkontakten.  


Då du kommer till mottagningen, tag med dig tidigare röntgenbilder av munnens område, en vårdjournal från din tidigare tandvårdsklinik, en förteckning över medicinering samt uppgifter om allergier.


Vårdgaranti


Tillgång till ickebrådskade vård inom munhälsovården är 6 månader. Vecka 20 är T3 till tandläkare 47 dagar.


Sjundeå tandvård
Charlotta Lönnqvists väg 3 A
02580 Sjundeå

Tidsbokning

vardagar kl.8–15
09 2606 1450

Vi har tillbakaringningssystem. Vi ringer tillbaka så snabbt som möjligt, senast inom samma dag.

Brådskande ärenden

Vid brådskande ärenden (jour och rådgivning) tar tandläkarmottagningen emot må–fre kl. 8–15, tfn 044 386 1511

Avbokningar inom 24 h

Du kan avboka samma eller följande dags tid med att ringa mottagningen må–fre kl. 8–15 tfn 044 386 1511 eller textmeddelande tfn 040 508 0411 (till detta nummer kan man EJ ringa). Kom ihåg att berätta ditt namn i meddelandet.

Elektronisk tjänst för tidsbokning