Mun- och tandvård

Kommunens hälsovårdsväsende ansvarar för mun- och tandvården. De ska ordna mun- och tandvård för kommuninvånarna. I tjänsterna ingår undersökning och behandling av mun- och tandsjukdomar, hälsorådgivning och -undersökningar. Vid behov hänvisas patienten till fortsatta undersökningar och behandling. När den kommunala primärvården ordnar mun- och tandvårdstjänster ska den vid behov samarbeta med den specialiserade sjukvården, den övriga hälso- och sjukvården och socialvården.

Kontakta tandvårdsklinikens tidsbeställning, tfn 09 26061450.