Mun- och tandvård

Kommunens hälsovårdsväsende ansvarar för mun- och tandvården. De ska ordna mun- och tandvård för kommuninvånarna. I tjänsterna ingår undersökning och behandling av mun- och tandsjukdomar, hälsorådgivning och -undersökningar. Vid behov hänvisas patienten till fortsatta undersökningar och behandling. När den kommunala primärvården ordnar mun- och tandvårdstjänster ska den vid behov samarbeta med den specialiserade sjukvården, den övriga hälso- och sjukvården och socialvården.


Att uppsöka vård


Bedömningen av vårdbehovet och möjligheten att få en vårdtid grundar sig på odontologiskt och medicinskt godkända kriterier. I Sjundeå sköts munhälsovården både av tandläkarna och av munhygienisterna. Utgående från det individuella behovet kan klienten få tid till båda yrkesgrupperna. Då klienten tar kontakt första gången bedömer tandskötaren vårdbehovet per telefon. Ringbud kan skickas med sms,  gsm 0405080411. Jourbesök ordnas senast följande vardag. Icke brådskande vård inleds senast inom sex månader från telefonkontakten.  


Då du kommer till mottagningen, tag med dig tidigare röntgenbilder av munnens område, en vårdjournal från din tidigare tandvårdsklinik, en förteckning över medicinering samt uppgifter om allergier.


Tillgång till ickebrådskade vård inom munhälsovården för tiden 1.10.2018 - 31.1.2018 var 6 månader.


Tandvård
Charlotta Lönnqvistvägen 3 A

Tidsbeställning

09 2606 1450
må-fre
8.00 - 15.00


Vi har NISPA tillbaka ringningssystem i bruk.

Avbokningar kan göras 24 timmar före överenskommen mottagningstid med textmeddelande.

040 508 0411
Kom ihåg att berätta ditt namn i meddelandet

Ifall er tandvårdstid är inom ett dygn, skall man avboka tiden med att ringa till munhälsovårdens tidsbeställning 09 2606 1450