Nämnder och sektioner

Förtroendemannaorganisationen i Sjundeå kommun består förutom av kommunfullmäktige och kommunstyrelse även av nämnder och sektioner.

Nämnderna och sektionerna är förtroendeorgan som leder produktionen av kommunens offentliga tjänster. Nämndernas och sektionernas möten är inte offentliga.

I förvaltningsstadgan definieras nämndernas och sektionernas uppgifter och mötesförfarande samt förtroendemännens arvoden och rese-ersättningar.

Förtroendemännens bindningar