Nästa vaccindag är tisdag 12.7. – femte dosen ges till personer med kraftig immunbrist

22.06.2022 16:12

Kategori: Coronainformation Social- & Hälsovårdstjänster

Vaccinering är det överlägset effektivaste sättet att skydda sig mot corona. Även om vaccinen inte helt hindrar smittor ger de ett utmärkt skydd mot allvarlig sjukdom.

Antalet konstaterade coronafall har gått ner, men det förekommer fortfaranade corona i Sjundeå. Sedan mitten av maj har det konstaterats 11–15 nya fall i veckan i Sjundeå.

Vi ordnar följande vaccineringstillfälle på hälsoccentralen tisdagen 12.7. kl. 8.30–15.30 för Sjundeåbor över 5 år, alla vacciner finns tillgängliga.

Du kan boka tid på coronavaccinbokning.fi eller på hälsocentralen per telefon må–fre kl. 8–16 tfn 09 2606 1430. Ring hälsocentralen om den här dagen inte passar dig.

Du kan ta din första, andra, tredje, fjärde eller femte vaccindos om du hör till den grupp som får dosen.

Den första och andra dosen ges till alla över 5 år.

Den tredje dosen ges till personer över 18 år och till unga i åldern 12–17 år, om det är frågan om personer med kraftig immunbrist eller som hör till grupper med risk för allvarlig coronasjukdom. Barn under 12 år får inte den tredje dosen.

Den fjärde dosen ges till

  • för personer över 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar
  • för personer som fyllt 80 år 
  • för personer som bor på vårdhem för äldre
  • för äldre personer som omfattas av ordnad hemvård eller närståendevård, samt till andra äldre personer vilkas hälsa och funktionsförmåga på motsvarande sätt är nedsatt och som inte klarar sig ensama hemma
  • 70–79-åringar som hör till riskgrupperna för en allvarlig coronavirussjukdom.

Den femte dosen ges till personer över 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar. De ska boka tid per telefon på hälsocentralen. Den femte dosen kan tas när det har gått 4-6 månader sedan den fjärde dosen. Coronavirussmitta motsvarar en vaccindos även hos personer med immunbrist, så den som har haft sjukdomen och fått fyra vaccindoser behöver inte den femte vaccindosen i detta skede.

Risken för allvarlig sjukdom är särskilt stor hos personer med svår immunbrist.

Enligt THL:s preliminära forskningsresultat är mängden antikroppar efter den fjärde vaccindosen hos personer med svår immunbrist i genomsnitt en tredjedel av vaccinsvaret efter den tredje dosen hos friska vuxna. Vaccinsvaren hos personer med svår immunbrist varierar eftersom graden av immunbrist påverkar svarets storlek.

Vi erbjuder nu också vaccinet Nuvaxovid. Det rekommenderas för personer som inte kan få mRNA- eller adenovirusvektorivacciner, alltså Pfizers, Modernas eller Astra Zenecas coronavacciner. Boka tid på hälsocentralen om du vill ha Nuvaxovid-vaccinet, må–fre kl. 8–16, tfn 09 2606 1430.

80,6 procent av alla och 89,4 procent av 18 år fyllda Sjundeåbor, alltså 5 074 personer, fått sin första vaccindos och 77,4 procent av alla och 87,4 procent av 18 år fyllda Sjundeåbor, alltså 4 867 personer, har fått sin andra dos. Den tredje dosen har getts till 3 397 personer, alltså 68,3 procent av Sjundeåborna över 18 år och 54,3 procent av alla Sjundeåbor. Den fjärde dosen har getts till 208 personer, alltså 4,2 procent av Sjundeåbor över 18 år. Uppgifterna är hämtade den 22.6. ur THL:s statistik.

Läs mer i kommunens corona- och vaccinmeddelande.

Diagram som visar att över 92 procent av Sjundeåbor över 50 år, över 85 procent av Sjundeåbor över 40 år, 80 procent av Sjundeåbor i åldern 35-39 år, 68 procent av Sjundeåbor i åldern 25-34 år, 80 procent av Sjundeåbor i åldern 18-24 år och 81 procent av Sjundeåbor i åldern 12-17 år har tagit två vaccindoser. Över 88 procent av Sjundeåborna över 65 år, 83 procent av Sjundeåbor i åldern 60-64 år, över 77 procent av Sjundeåbor i åldern 50-59 år, över 60 procent av Sjundeåbor i åldern 40-49 år, 49 procent av dem i åldern 35-39 år, 36 procent av dem i åldern 30-34 år, 28 procent av dem i åldern 25-29 år och 33 procent av dem i åldern 18-24 år har fått den tredje vaccindosen. Bland Sjundeåbor över 80 år har 56,5 procent fått den fjärde vaccindosen.