Nätenkät: Utvecklingsbild för markanvändningen i Sjundeå

28.07.2020 12:17

Kategori: Boende & Miljö

Med enkäten kartläggs behov, önskemål och idéer om hur Sjundeå kunde utvecklas på lång sikt.

Genom att svara på enkäten kan du komma med synpunkter om ett levande och inbjudande Sjundeå. Svaren kommer att utnyttjas i det nyss påbörjade sammansättningsarbetet om Sjundeås markanvändningens utvecklingsbild, som fungerar som verktyg i kommunens strategiska markanvändningsplanering.

Enkäten är öppen fram tills 23.8.2020.

Enkäten finns här: https://new.maptionnaire.com/q/6244evv3gm6d