Naturskydd

Naturskyddsobjekten är nationalparkerna, naturparkerna, statens övriga naturskyddsområden samt de på privat mark grundande skyddsområdena. Därtill ingår en stor del av skyddsområdena i Natura 2000-nätet.

Naturskyddslagen reglerar naturskyddsområdenas användning. För nationalparkerna uppgör man alltid en skötsel- och användningsplan i enlighet med naturskyddslagen. För de övriga naturskyddsområdena uppgör man skötsel- och användningsplaner vid behov. Planeringen av de privatägda naturskyddsområdenas skötsel och användning görs som ett samarbete mellan markägarna, närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) samt Forststyrelsen.

Mer information om naturskyddsområden och grundandet av nya naturskyddsområden

Miljöministeriet