Naturskydds och Natura-områden

Naturskyddsobjekten är nationalparkerna, naturparkerna, statens övriga naturskyddsområden samt de på privat mark grundande skyddsområdena. Därtill ingår en stor del av skyddsområdena i Natura 2000-nätet.

Naturskyddslagen reglerar naturskyddsområdenas användning. För nationalparkerna uppgör man alltid en skötsel- och användningsplan i enlighet med naturskyddslagen. För de övriga naturskyddsområdena uppgör man skötsel- och användningsplaner vid behov. Planeringen av de privatägda naturskyddsområdenas skötsel och användning görs som ett samarbete mellan markägarna, närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) samt Forststyrelsen.

Naturaområden

Målet med nätverket Natura 2000 är att trygga naturens mångfald. Naturaområdena består av naturskyddsområden som bildar ett ekologiskt nätverk som omfattar hela Europeiska unionen.

Meiko-Lappträsk 

Sjundeå å

Torsgårds skog

Åkärr, Strymossen ja Pytberg

Mer information om Finlands Naturområden och om användningen av dem

Mer information om naturskyddsområdena