Nedsättning eller efterskänkning av klientavgiften

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Välfärdsområdet betjänar på adressen luvn.fi/sv.

Nedsättning av klientavgiften 

En avgift som fastställts för socialvårdsservice och en sådan avgift för hälsovårdsservice som bestämts enligt en persons betalningsförmåga kan efterskänkas eller nedsättas till den del förutsättningarna för personens eller familjens försörjning eller förverkligandet av personens lagstadgade försörjningsplikt äventyras av att avgiften tas ut (klientavgiftslagen 11 §).

En avgift som fastställts för socialvårdsservice och en sådan avgift för hälsovårdsservice som bestämts enligt en persons betalningsförmåga kan efterlämnas eller nedsättas även då om det finns skäl med beaktande av vårdliga synpunkter (klientavgiftslagen 11 §).

Att sänka eller efterlämna avgiften ska vara prioriterat enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) sett till utkomststödet som syftas på. (Klientavgiftslagreform 30.12.2020/1201 § 11) Även jämnstora avgifter inom hälsovården kan nedsänkas om uppbärande av avgiften äventyrar personens eller familjens förutsättningar för utkomst eller förverkligande av personens lagstadgade underhållsskyldighet. 

Ansökan