NTM-centralerna beviljar utvecklingsunderstöd till företag som lider av marknads- och produktionsstörningar orsakade av coronavirusepidemin

31.03.2020 14:50

Kategori:

Mer information:

http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/poikkeusrahoitus