Numeriskt kartmaterial

Numeriskt kartmaterial är bland annat grundkartor, plan- och ledningskartor samt olika temakartor.

Man kan vid behov be om material per e-post: rakennusvalvonta(at)siuntio.fi

Prisuppgifterna för materialet finns under byggnadstillsynsavgifter