Officiella kart- och registerutdrag

Officiella dokumentutdrag är bland annat

  • lagfartsbevis (fastighetsägaruppgift)
  • fastighetsregisterutdrag
  • gravationsbevis(en fastighets eventuella gravitationer)
  • en registernehets kartutdrag (en fastighets kartuppgifter)
  • bilagor till byggnads-, undantags- och åtgärdstillstånd
  • planutdrag (byggplatsens plansituation)

Man kan beställa material från byggnadstillsynen per e-post rakennusvalvonta(at)siuntio.fi

Prisuppgifterna för de olika handlingarna finns på sidan byggnadstillsynens avgifter.