Öppna dörrar till närståendevårdarens vardag

06.04.2018 14:14

Kategori:

Information, kunskap och kamratstöd för närstående till personer som drabbats av en sjukdom eller har ett funktionshinder. 

Ungefär en miljon finländare hjälper regelbundet sina närstående. Man har uppskattat att det i Finland finns ca 350 000 närståendevårdssituationer av vilka 60 000 är bindande och krävande. Endast en liten del av alla närståendevårdssituationer omfattas av det lagstadgade närståendevårdsstödet.

För att förhindra utmattning är det viktigt att närståendevårdarna har tillräcklig vetskap och kunskap för sin uppgift. Det är viktigt att fundera på tillräckligheten av de egna resurserna och på det egna behovet av stöd samt att ansöka om behövlig service.

Kursen Öppna dörrar® stöder närståendevårdarna

Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner rf ordnar kursen Öppna dörrar (4x3 timmar) för närståendevårdare. Under kursen tar vi bland annat upp kännetecken för närståendevård, samhällets stöd, grunderna i omsorg och vård, bemötandet av förändringar, kamratstöd, delaktighet och närståendevårdarens välbefinnande.

Tid:                     kl. 17-20 följande dagar: 17.4 (presentation av kommunens service), 24.4, 8.5 och 22.5

Plats:                  Charlotta Lönnqvists väg 3 B, 02580 Sjundeå

Kaffebjudning på tillställningarna.

Anmälningar: Anmäl dig till kursens kontaktpersoner senast onsdag 12.4.2018. Du kan ringa eller skicka e-post.

 

Kontaktpersonerna för Öppna dörrar-kursen
Kristiina Mustakallio

Telefon: 040 531 0990 / e-post:
eska.auttaa@hotmail.fi

Suvi Mansukoski-Mustonen

Telefon: 040 5709 780 / e-post:
eska.auttaa@hotmail.fi