Övergång till småbarnspedagogikens servicesedel 1.1.2019

01.11.2018 14:34

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

Övergången till småbarnspedagogikens servicesedel (1.1.2019) och familjernas servicesedelansökan


Bildningsnämnden i Sjundeå beslutade 16.5.2018 § 54 att det i Sjundeå kommun från och med 1.1.2019 tas i bruk en inkomstrelaterad servicesedel inom småbarnspedagogiken. Ett barn som beviljas en servicesedel kan inte samtidigt vara i kommunal småbarnspedagogik, få hemvårdsstöd (under 3 år) eller privatvårdsstöd.

Servicesedeln tas i bruk i kommunen fr.o.m. 1.1.2019 och berör småbarnspedagogiken inom den privata dagvården, den privata familjedagvården samt den privat gruppfamiljedagvård både i kommunen och utanför kommungränserna. Dessutom kan servicesedeln också användas om familjen anställer en skötare i anställningsförhållande hem för att ordna barnets småbarnspedagogik. Efter införandet av servicesedelssystemet ska klienterna fortsättningsvis ansöka om en plats i småbarnspedagogiken direkt av den privata producenten (preliminär förfrågan om lediga vårdplatser). Innan det verkliga serviceavtalet ingås (familjen och producenten) ska man ansöka om servicesedel från kommunen.

Familjen kan ansöka om servicesedel och småbarnspedagogikplats för barnet endast till de enheter som Sjundeå kommun har godkänt som privata servicesedelproducenter.

De privata servicesedelproducenterna inom småbarnspedagogiken som Sjundeå kommun godkänt finns på kommunens webbplats. Mer information får familjerna också av serviceproducenterna.

 

Med samarbetshälsningar,
Sjundeå kommuns småbarnspedagogiska tjänster

 

Småbarnspedagogikens servicesedlar tas i bruk i Sjundeå fr.o.m. 1.1.2019


I enlighet med bildningsnämndens beslut, 16.5.2018 § 55, upphör privatvårdsstödet fr.o.m. 1.1.2019.
I privatvårdsstödet som betalas via FPA ingår vårdpenningen (som påverkas av barnets rätt till småbarnspedagogik), vårdtillägget (som påverkas av familjens inkomster och barnets rätt till småbarnspedagogik) samt kommuntillägget som betalas i Sjundeå fram till 31.12.2018. 
I privatvårdsstödssystemet beaktas inte inkomstuppgifterna och då uppbär producenten samma klientavgift av alla, oberoende av familjens inkomster.
Det lagstadgade hemvårdsstödet som betalas via FPA är inte det samma som privatvårdsstödet. Hemvårdsstödet för barn under 3 år som vårdas hemma ändras inte.
Sjundeå kommuns småbarnspedagogiks kunder samt serviceproducenter både i kommunen och utanför kommungränserna får mer detaljerad information om införandet av servicesedelssystemet i början av hösten.
Regelboken