Övrig busstrafik

Från Sjundeå mot Lojo och Raseborg finns även extern busstrafik. Alla tidtabellerna finns på matkahuolto.fi
Information om matkahuoltos resekort finns här

Ändringar i turer i Västra Nyland från och med 28.2.2022

I och med Pohjolan Liikennes minskningar i trafiken har en del av turerna under våren ersatts som köptrafik, men en del av turerna slutar även gå från och med 28.2.2022.

Förbindelsen kl. 6:45 från Sjundeå via Lappers till Virkby och Lojo avslutas. Som ersättande tur kör Lohjan Taksikuljetus Oy i fortsättningen från Kittfall kl. 6:40 via Lappers till Sjundeå busstation kl. 7:00 och kl. 7:10 tillbaka via Lappers till Virkby kl. 7:30. Vid Sjundeå busstation finns även en bytesförbindelse till RR Travels förbindelse som avgår kl. 7:05 mot Lojo, som fortsätter till Lojo sjukhus och Virkby.

På Nummis och Pusulas område trafikerar Pohjola Liikennes turer fortsättningsvis i huvudsak med nuvarande tidtabeller och rutter. En del av rutterna byter trafikerare till Vainion Liikenne Oy.

Förbindelserna från Lojo mellan Sammatti och Karislojo fortsätter även enligt nuvarande tidtabeller. Förbindelser som Pohjolan Liikenne slutar med trafikeras i fortsättningen av Vainion Liikenne.

Pohjolan Liikennes turer från Högfors via Nummela till Lojo fortsätter även i framtiden och de trafikeras av Nurmijärven Liikenne Oy.

Bussturer

Från Sjundeå mot Lojo

Från Lojo mot Sjundeå

Från Virkby mot Sjundeå

Från Sjundeå mot Virkby

Sjundeå - Störsvik - Kela

Från Sjundeå mot Raseborg

Från Raseborg mot Sjundeå

Mer information om kollektivtrafiken i Sjundeå finns på Nylands och Östnylands kollektivinformations webbplats: Sjundeå kollektivtrafik

Meddelande om upphittade saker