På tandkliniken i Sjundeå fortsätter man med icke-brådskande ärenden, bl.a. kontroll för barn och vuxna

28.05.2020 12:31

Kategori:

På tandkliniken i Sjundeå fortsätter man med icke-brådskande ärenden, bl.a. kontroll för barn och vuxna.

Också de som hör till riskgruppen ska sköta om att munsjukdomar inte försvagar allmänkonditionen och motståndskraften.

Om du upptäcker problem i munnen eller den rekommenderade kontrolltiden närmar sig, ta kontakt med tandklinikens tidsbeställning.

De tidigare överenskomna tiderna gäller, om tandkliniken inte har annullerat dem.

Under coronaepidemin sköter man väl om patientsäkerheten. Patienterna kan vänta i bilen eller på tandklinikens gårdsplan för att direkt komma till behandlingsrummet.

Åtgärderna utförs med beaktande av nationella föreskrifter för säkerställande av patientsäkerheten.