Patrik Skult har utnämnts till Årets vattenskyddare 2018

26.04.2018 13:53

Kategori:

Föreningens bokslut för år 2017 positivt.

Föreningen fick även i år goda förslag till årets vattenskyddare. Västra Nylands vatten och miljö rf har utnämnt Patrik Skult från Ingå till årets vattenskyddare år 2018. Motiveringen till valet är det jobb för vattendragen i Sjundeå och Ingå, som han gjort under flere årtionden. Patrik Skult har också aktivt varit med i föreningens verksamhet under flere årtionden allt sedan föreningen grundades.

Bild: Verksamhetsledare Jaana Pönni, Årets vattenskyddare Patrik Skult och styrelsens ordförande Eero Soinio.

 

Västra Nylands vatten och miljö rf verkar, som en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Avsikten med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och det till detta närstående allmänna miljöskyddet och miljöhälsovården inom verksamhetsområdet. Genom att utse årets vatten-/miljöskyddare försöker man lyfta fram sådana personer eller organisationer, som på ett betydande sätt verkat för vatten-/miljöskyddet, men som inte annars får den publicitet, som deras handlande förtjänar.

Föreningens bokslut för år 2017 fastställdes vid vårmötet. Året 2017 var mycket livligt både vad gäller forskningsverksamheten som projekten och omsättningen var nästan 3 miljoner euro och resultatet blev drygt 30 000 euro på plus. Föreningens årsberättelse finns att läsa på föreningens hemsidor.

 

Tilläggsuppgifter:

Jaana Pönni
verksamhetsledare
0505751738
jaana.ponni(at)vesiensuojelu.fi