Pickala-Marsudden delgeneralplanens publiktillfälle 26.6.2019 kl. 17.30-19.30, Fanjunkars

25.06.2019 08:51

Kategori: Boende & Miljö

Sjundeå kommun ordnar ett öppet publiktillfälle on 26.6 i Fanjunkars (Fanjunkarsvägen 1) om planutkastet för Pickala-Marsuddens delgeneralplan. På plats kommer att vara Maritta Heinilä och Jouko Riipinen från Sweco, samt Sjundeå kommuns planeringschef Timo Onnela.

Tilläggsuppgifter:

Timo Onnela
Planeringschef
044 386 1286 
timo.onnela@siuntio.fi