Planläggningsöversikt

Markanvändnings- och bygglagen (MRL) förpliktar kommunen att minst en gång per år uppgöra en planläggningsöversikt.

I planläggningsöversikten presenteras planer som är under beredning samt som inom en nära framtid anhängiggörs. I planläggningsöversikten redogör man för planeärendena och det skede de befinner sig i samt sådana kommunala beslut och åtgärder som har en direkt inverkan på planläggningens utgångspunkter och mål.

Planläggningsöversikt 2020
Planläggningsöversikt 2019
Planläggningsöversikt 2018
Planläggningsöversikt 2017 
Planläggningsöversikt 2016
Planläggningsöversikt 2015 
Planläggningsöversikt 2014 
Planläggningsöversikt 2013 
Planläggningsöversikt 2012 
Planläggningsöversikt 2011 
Planläggningsöversikt 2010 
Planläggningsöversikt 2009