Poststrejkens verkan på Sjundeå kommuns verksamhet

13.11.2019 07:18

Kategori:

På måndagen 11.11.2019 påbörjades strejk av PAU som representerar Postens personal.
Strejken kan pågå upp till fyra veckor. Sjundeå kommun kommer att drabbas av problem med all postens service dvs. med förmedling av paket, brev och andra försändelser.

Social- och hälsovårdstjänster

På grund av poststrejken kan inte brev om tidsbokning, beslut och epikriser skickas eller sändningen av dem kan fördröjas. Samma gäller kundfakturor. I brådskande fall kan Sjundeå kommuns anställda vara i kontakt per telefon. Om man väntar på ett brev om tidsbokning, kan man ringa direkt till enheternas telefonnummer. Sjundeå kommun skickar inga patientdokument eller tidsbokningar med e-post.

Ansökningar och övriga dokument såsom ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd, som är adresserade till Sjundeå kommun, kan lämnas till kommunens kundbetjäningspunkter i Sjundeå kommunhus (Parkstigen 1) öppet vardagar kl. 9–15 eller till biblioteket (Stationsvägen 4  Sjundeå) vars öppethållningstider finns på webbsidan www.sjundea.fi/biblioteket.

Räkningar av Sjundeå kommun

 Lowell som sköter om Sjundeå kommuns kundfakturering har på sina webbsidor meddelat att den flexibelt beaktar förseningar i synnerhet i sådana situationer att kunden har emottagit fakturan som har förfallit eller förfaller inom kort.

 

Om kunden har fått obefogad förseningsränta på grund av en försenad försändelse som är förorsakad av strejken ska detta reklameras direkt till Lowell tfn (02) 2700 390, e-post laskutus@lowell.com

Frågor och mer information

Enheterna ger mer information per telefon, servicenumren och tjänstetider finns på webbsidan www.sjundea.fi. Frågor kan också per e-post skickas till kommunens registratur på sidan siuntio@siuntio eller per telefon (09) 2606 11 (öppet kl. 9–15). Registraturen förmedlar frågorna vidare till enheterna.

Uträttande av ärenden under strejken

Vi rekommenderar att e-tjänsterna används inom de tjänster som det är möjligt och att övriga brådskande ärenden uträttas antingen per telefon eller genom ett personligt besök. Enheternas öppethållnings- och tjänstetider finns på sidan www.sjundea.fi

Dokument i pappersformat såsom olika slags ansökningar som är adresserade till Sjundeå kommun, kan lämnas till avdelningen i fråga eller till kommunens kundbetjäningspunkter i Sjundeå kommunhus (Parkstigen 1) öppet vardagar kl. 9–15 eller till biblioteket (Stationsvägen 4 Sjundeå) vars öppethållningstider finns på webbsidan www.sjundea.fi/biblioteket.