Privat småbarnspedagogik

Privat småbarnspedagogik

Viktig information: småbarnspedagogikens servicesedlar tas i bruk i Sjundeå fr.o.m. 1.1.2019

Regelboken för småbarnspedagogikens servicesedlar hos privata serviceproducenter fr.o.m.1.1.2019, Här finns mer information  (bildningsnämnden 16.5.2018 § 55)
 
Privatvårdsstödet i Sjundeå avskaffas fr.o.m. 1.1.2019
 
I enlighet med bildningsnämndens beslut, 16.5.2018 § 55, upphör privatvårdsstödet fr.o.m. 1.1.2019.
I privatvårdsstödet som betalas via FPA ingår vårdpenningen (som påverkas av barnets rätt till småbarnspedagogik), vårdtillägget (som påverkas av familjens inkomster och barnets rätt till småbarnspedagogik) samt kommuntillägget som betalas i Sjundeå fram till 31.12.2018. 
I privatvårdsstödssystemet beaktas inte inkomstuppgifterna och då uppbär producenten samma klientavgift av alla, oberoende av familjens inkomster.
Det lagstadgade hemvårdsstödet som betalas via FPA är inte det samma som privatvårdsstödet. Hemvårdsstödet för barn under 3 år som vårdas hemma ändras inte.


Sjundeå kommuns småbarnspedagogiks kunder samt serviceproducenter både i kommunen och utanför kommungränserna får mer detaljerad information om införandet av servicesedelssystemet i början av hösten.

Stöd för privat dagvård (FPA)

Stödet för privat dagvård är en stödform för familjer som väljer privat dagvård för sitt barn. Man ansöker om stöd för privat dagvård hos Fpa. Stödet för privat dagvård betalas direkt till den privata serviceproducenten.

Tilläggsinformation på Fpa:s sidor

Den kommunala servicesedeln

Sjundeå kommun stöder privat dagvård med en kommunal servicesedel. Den som ansöker om dagvårdssedel fyller i en ansökan om stöd för privat dagvård. Servicesedeln betalas direkt till den av kommunen godkända privata serviceproducenten. Bekanta dig med infobrevet Ibruktagandet av servicesedlar för dagvården fr.o.m. 1.1.2011.

Blanketten kan skrivs ut på sidan Blanketter.

Dagvårdssedelns storlek (Stöd för privat vård, kommunens andel):

I privat daghem:
90€ / barn, högst 20 timmar i veckan
318€ / barn, över 3-åringar över 20 timmar i veckan
403€ / barn, under 3-åringar över 20 timmar i veckan

Privat familjedagvård:
153€ / barn, över 3-åringar över 20 timmar i veckan
233€ / barn, under 3-åringar över 20 timmar i veckan
70€ / barn, högst 20 timmar i veckan