Privat småbarnspedagogik: servicesedel

 I Sjundeå kommun tas småbarnspedagogikens servicesedel i bruk från och med 1.1.2019 för ordnandet av småbarnspedagogik hos privata serviceproducenter.

Småbarnspedagogikens servicesedel är ett alternativ för familjer för ordnandet av småbarnspedagogik. Ur familjernas synvinkel ökar servicesedeln kommuninvånarnas valfrihet mellan kommunal och privat småbarnspedagogik eftersom klientavgiftens andel i båda alternativen är samma oberoende av familjens inkomstnivå.

Servicesedeln är alltså inkomstrelaterad, så servicesedelns värde och familjens egen betalningsandel påverkas av barnets ålder, familjestorleken, omfattningen av småbarnspedagogik (timmer i veckan) samt av familjens inkomster.

Med servicesedel kan barnet få en småbarnspedagogiskplats hos de privata serviceproducenter av småbarnspedagogik som Sjundeå kommun har godkänt som serviceproducenter.

  

Diaesitys varhaiskasvatuksen tulosidonnaisesta palvelusetelistä Siuntiossa 1.1.2019 alkaen (på finska)

 Bekanta dig med servicesedelproducentens regelbok för småbarnspedagogikens inkomstrelaterade servicesedel