Privat småbarnspedagogik: servicesedel

 I Sjundeå kommun tas småbarnspedagogikens servicesedel i bruk från och med 1.1.2019 för ordnandet av småbarnspedagogik hos privata serviceproducenter.

Småbarnspedagogikens servicesedel är ett alternativ för familjer för ordnandet av småbarnspedagogik. Ur familjernas synvinkel ökar servicesedeln kommuninvånarnas valfrihet mellan kommunal och privat småbarnspedagogik eftersom klientavgiftens andel i båda alternativen är samma oberoende av familjens inkomstnivå.

Servicesedeln är inkomstrelaterad, så servicesedelns värde och familjens egen betalningsandel påverkas av barnets ålder, familjestorleken, omfattningen av småbarnspedagogik (timmer i veckan) samt av familjens inkomster.

Med servicesedel kan barnet få en småbarnspedagogiskplats hos de privata serviceproducenter av småbarnspedagogik som Sjundeå kommun har godkänt som serviceproducenter.

Förskolan som kommunal tjänst i Sjundeå 

Servicesedeln för småbarnspedagogiken kan man inte använda för att arrangera avgiftsfri förskoleundervisning hos en privat serviceproducent. Sjundeå kommun anordna för sjundeåbor som är i förskoleålder innan de inleder sin läroplikt en avgiftsfri förskola (20 h/veckan) samt en kompletterande småbarnspedagogik som kommunal service i Sjundeå kommun. Detta innebär, att det inte finns i Sjundeå servicesedlar för en kompletterande småbarnspedagogik för en privat serviceproducent.

Tilläggsuppgifter om förskoleundervisningen:

Svenska förskolan

Finskspråkiga förskolan