Problem med vattendistributionen

20.05.2018 09:50

Kategori:

Problem med vattendistributionen på stationsområdet. Felet undersöks som bäst. 19.5 kl. 21.