Problem med vattendistributionen på Störsviksområdet (fixat 2.8.2020 kl 10.30)

01.08.2020 18:19

Kategori:

updaterad 2.8.2020 kl 10.30. Läckan är fixat och vattendistributionen fungerar normalt. Om det finns färgproblem efter avbrott rinna ur kranar några minuter.

Uppdaterad 1.8.2020 kl 20.30. Man har hittat läckan i Tenniskalliontie-området, och reparationsarbete börjar snart. Det ska vara avbrott i vattendistribution på Tenniskalliontie-området under reparationstiden men på andra området vattendistributionen blir normalt under kvällen. Det ser ut at vattendistributionen fungerar som normalt i hela Störsvik senast på söndag morgonen.

Nästa meddelande 2.8.2020 kl 11.00.

Felet undersöks som bäst. Kommun ska informera mera senast kl 20.30.