Psykiatrisk vård på hälsocentral

Man kan söka sig till den psykiatriska sjukskötarens mottagning om man är bekymrad för sitt eget eller en anhörigs orkande och allmänna välmående. Den psykiatriska sjukskötaren stöder även de anhöriga till personer som lider av störningar i den mentala hälsan.

Telefontid

Psykiatrisk sjuksskötare

må-to kl. 12-12.30
044 386 1054 eller 044 386 1521

Läs mera

Terveyskylän mielenterveystalo