Räddningsverksamhet

Västra Nylands räddningsverk ansvarar för Sjundeå kommuns räddningsverksamhet. Västra Nylands räddningsväsende har i uppgift att se till medborgarnas, företagens och samfundens säkerhet inom sitt område.

Till denna uppgift hör

  • att förebygga olyckor
  • att förbättra kommunernas och kommuninvånarnas beredskaper som behövs i olyckssituationer
  • räddningsåtgärder
  • sjuktransport

Sjundeå FBK (Sjundeå Frivilliga Brandkår) sköter om avtalsbrandkårens uppgifter i Sjundeå kommun.