Rådgivning

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Det innebär att informationen på den här sidan kan vara föråldrad. Uppdaterad information hittar du på välfärdsområdets webbplats luvn.fi/sv. I det fall att informationen ännu inte hunnit föras in på välfärdsområdets webbplats styrs besökaren till kommunernas webbplatser. 

Rådgivningens adress

Parkstigen 2,02580 Sjundeå 

Mödrarådgivning

Barnrådgivning

Preventivrådgivning

Vaccinationsrådgivning och hörselundersökningar