Rådgivning

2- och 5 åringarnas rådgivningskontroller utförs endast vid behov, var i kontakt med rådgivningen även om du har minsta oro för ditt barn. Annars fungerar mödra- och barnrådgivningen som normalt.

Rådgivningens adress
Flemingsvägen 2,02580 Sjundeå 

Mödrarådgivning

Barnrådgivning

Preventivrådgivning

Vaccinationsrådgivning och hörselundersökningar