Rehabiliterande dagverksamhet

För äldre personer inom mental rehabilitering och personer med funktionshinder ordnar kommunen rehabiliterande dagverksamhet som stöder självständighet, främjar relationer och erbjuder något trevligt att göra. Inom den rehabiliterande dagverksamheten uppgörs en individuell plan enligt vilken klienten deltar i verksamheten som stöder funktionsförmågan.

Man kan delta i dagverksamheten med en intern remiss och/eller utgående från ett beslut av SAS-arbetsgruppen.

För att få delta i rehabiliterande arbetsverksamhet förutsätts en intern remiss eller en fritt formulerad ansökan till SAS-arbetsgruppen.