Reservering av idrottslokaler

Man kan ansökan om användningsturer på idrottsplatserna och i andra lokaler som bildningsväsendet administrerar genom att fylla i en blankett.
Blankett
Blanketten kan också avhämtas vid bildningskansliet. Användarna förbinder sig till att iaktta lokalernas användningsregler.

Verksamhetsperiod 2019 – 2020
Sommar 1.6 - 7.8.2019
Höst 8.8 - 31.12.2019
Vår 1.1 - 31.5.2020

· Idrottsplanen (12.8 – 30.9.2019)
· Sjundeå Svenska skolans gymnastiksal (stängd 2.12.2019 - 5.1.2020)
- Sjundeå bads gymnastiksal (fr.o.m 2.9.2019)

Ansökningsblankettet fylls noggrant i och för varje användningstur fylls en separat blankett i.

Vi ber er göra ansökningarna senast 21.8.2019 då kan besluten om användningsturerna göras senast 28.8.2019

Sökandena ska innan inlämnandet av blanketter bekanta sig med följande handlingar

Principer för andvändning och beviljande fr. o .m 1.8.2019
Användningsavgifter fr.o.m 1.8.2019

Ansökningarna ska lämnas in senast två veckor innan de önskade turen per post eller per e-post till bildningskansliet. Ansökningar om regelbundna turer för en verksamhetsperiod ska lämnas in senast 29.3.2019 kl. 12.00

Bildningskansliet
Parkstigen 1
02580 Sjundeå

sivistystoimisto(at)siuntio.fi

Kontaktuppgifter

Chef för biblioteks- och fritidstjänster
Maarit Tuomisto
050 386 0825

Avdelningsekreterare
Maj-Britt Hellström
044 386 1097

s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi

Bildningskansliet
Parkstigen 1
02580 Sjundeå
sivistystoimisto(at)siuntio.fi