Revisionsnämnden

Kommunfullmäktige tillsätter en revisionsnämnd för sin mandatperiod, för att ordna revision av förvaltningen och ekonomin.  Bland annat bereder revisionsnämnden de ärenden som gäller revision av förvaltning och ekonomi som fullmäktige skall fatta beslut om samt bedömer huruvida de av fullmäktige uppsatta funktionella och ekonomiska målen har uppnåtts i kommunen och kommunkoncernen. Revisionsnämnden följer upp hur revisorns revisionsplan uppfylls och hur uppgifterna genomförs.

Nämnden sammaträder vid behov.

Medlemmar 2017-2021

Ordförande

Antero Honkasalo (Tuula Savinainen)

Viceordförande

Anders Karell (Bo Backman)

Övriga medlemmar

Sirpa Kaisla (Kaisa Randström)
Marko Nygård (Mari Lovén)
Anu Sauramaa (Matti Juntunen)

(de personliga ersättarna inom parentes)