Riddartecknet av Finlands Lejons order till kommundirektör Juha-Pekka Isotupa

04.12.2019 14:57

Kategori:

Kommundirektören i Sjundeå Juha-Pekka Isotupa har på självständighetsdagen beviljats riddartecknet av Finlands Lejons order. Förtjänsttecknet beviljas av republikens president som erkännande för betydande civila eller militära meriter.

Juha-Pekka Isotupa har gjort en lång uppåtgående karriär i ansvarsfulla uppgifter i projektadministration, lednings- och utvecklingsuppgifter såväl i inhemska som i utländska företag. Sina kunskaper har han framgångsrikt tillämpat även i Sjundeå kommun först som teknisk direktör åren 2008 – 2009 och sedan som kommundirektör från år 2009. Han har ansvarsfullt och fullvärdigt satt sig in i att föra fram kommunens intressen och berömligt representerat kommunen både på den lokala och den regionala nivån.

Kommundirektör Isotupa har fungerat i avgörande roller i kommunens utvecklingsprojekt och i att förnya kommunens vision och den nya strategin. Han har också aktivt främjat samarbetet mellan kommuner. Med sin verksamhet har han fört hela västra Nylands talan i frågor som gäller hela metropolområdet.

Isotupa har erfarenhet av ansvarsfulla uppgifter inom affärslivet sedan i början av 2000 -talet. Han har fungerat bl.a. som planeringschef i Perusyhtymä-YIT, produktutvecklingschef i Mamec Oy, miljöindustrins lokal- och projektchef i Rakennus Oy Lemminkäinen samt som verkställande direktör och styrelsemedlem i  ITT Flygt Pumput Oy. Kommunal erfarenhet har Isotupa bl.a i uppgifter som projektledare i Borgå vattentjänsteverket Innan han övergick till Sjundeå kommuns tjänst.

Riddartecknet av Finlands Lejons order till kommundirektör Juha-Pekka Isotupa