RIKSDAGSVAL 2019

21.02.2019 13:02

Kategori:

RIKSDAGSVAL 2019

                     
Enligt Finlands grundlag tillkommer statsmakten i Finland folket, som företräds av en till riksdag samlad representation.

Finland har enkammarriksdag som består av 200 riksdagsledamöter.
Riksdagsledamöterna väljs genom riksdagsval som förrättas vart fjärde år.

Riksdagsvalet ordnas söndag 14.4.2019.
Förhandsröstningen ordnas 3-9.4.2019.

Mer information finns på justitieministeriets webbplats om val: https://vaalit.fi/sv/riksdagsval

Läs mer Sjundeå . . .

RIKSDASVAL 2019