Riksdagsvalet 2023

Riksdagsvalet 2023 ordnas söndagen den 2 april 2023.
Förhandsröstning ordnas i Finland 22–28 mars 2023 och
utomlands 22–25 mars 2023.

Röstberättigade kan förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe som helst. I Sjundeå finns förhandsröstningsstället i biblioteket, på adressen Parkstigen 2 B, Sjundeå.

På valdagen kan du rösta i din egen vallokal som står på anmälan om rösträtt du får på posten.


Riksdagens uppgifter

Riksdagsval ordnas vart fjärde år. Då väljer Finlands vuxna medborgare 200 riksdagsledamöter som beslutar om våra gemensamma ärenden.

Riksdagens viktigaste uppgift är att besluta om lagar som styr samhället.
En annan viktig uppgift för riksdagen är att bestämma om statens budget. I budgeten står varifrån statens inkomster kommer och hur pengarna ska användas. Riksdagen övervakar också hur staten använder pengarna. Riksdagen väljer en statsminister för landets regering och övervakar regeringens verksamhet. Riksdagen beslutar också vilken åsikt Finland har i många EU-ärenden.

Mer information hittar du på adressen
www.valfinland.fi


Om du har frågor om valet och röstningen
kan du ringa till justitieministeriets
servicenummer 0800 9 4771.