S-market Sjundeå - affärens första öppettimme (på vardagar) reserverad för riskgruppen

02.04.2020 08:09

Kategori:

I S-market Sjundeå är affärens första öppettimme (på vardagar) reserverad för de kunder som hör till riskgruppen.

Transportföretaget GoParking sköter från och med 2.4 om beställnings-, plocknings- och hemleveranstjänst av mat från S-market Sjundeå hela Sjundeå regionen.

Tilläggsinformation om tjänsten finns på adressen: www.goparking.fi/gojelppi/.

ABC Pickala betjänar med normala öppettider och man kan köpa både matportioner och caféprodukter som take away. Marketaffärern på ABC-stationen är öppen som normalt och bränsledistributionen fungerar normalt dygnet runt.