Samarbete mellan förskoleundervisningen och årskurserna 1–2

Övergången från förskoleundervisning till den grundläggande utbildningen är ett viktigt skede med tanke på barnets lyckade skolgångsstart. För att övergångsskedet ska gå så bra som möjligt, samarbetar förskoleundervisningen och skolan tätt tillsammans och barnen får verka i grupper som består av barn i olika åldrar. Utgångspunkten för verksamheten är en organisation som lär sig tillsammans, som uppmuntrar till att försöka och tillåter misslyckanden.

Varje barns situation, inlärningsfärdigheter och behov tas i beaktande. Ett barns övergång från förskoleundervisning till den grundläggande utbildningen förutsätter metodiskt samarbete bland personalen i förskoleundervisningen och den inledande undervisningen. Till den här sidan uppdateras aktuell information och aktuella ärenden beträffande samarbetet mellan förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen. 

Sjundeå 360 år

Bilder på samarbetet mellan förskolan och nybörjarundervisningen.