Säsongsinfluensavaccinering 2018

02.11.2018 08:32

Kategori:

SÄSONGSINFLUENSAVACCINERINGEN I SJUNDEÅ, HÖSTEN 2018

Vaccinering ges särskilt till följande grupper:

- Gravida kvinnor och deras närmaste anhöriga
- Personer som har fyllt 65 år och deras närmaste anhöriga
- Barn i åldern 6–35 månader samt de närmaste anhöriga till nyfödda
- Personer i åldern 3–64 år som hör till medicinska riskgrupper  samt deras familjemedlemmar
- Värnpliktiga som träder i tjänst i januari 2019
- Social- och hälsovårdspersonal som utför patient- och vårdarbete

Vaccineringarna vid hälsovårdscentralen

Kommuninvånare som hör till riskgrupperna vaccineras i nummerföljd enligt följande:
tis 13.11.2018 kl 15.00-18.00
ons 14.11.2018 kl 14.00-16.00
lör 17.11.2018 kl 10.00-14.00, inte barn, rådgivningen är inte på plats
tis 20.11.2018 kl 15.00-18.00
tor 22.11.2018 kl 14.00-16.00         

Övriga tider med tidsbeställning till skötarens mottagning, tel. (09) 2606 1430 och tel. (09) 2606 1432

Vaccinering vid rådgivningen och skolhälsovård

Vid rådgivningen vaccineras:
- Barn i åldern 6–35 månader samt gravida i samband med rådgivningsbesöket
- Vid allmän vaccinering på hälsocentralen eller
med tidsbeställning till den egna hälsovårdaren

Skolbarn som hör till riskgrupp vaccineras i skolan av skolhälsovårdaren.