Satakunta-projekt informationstillfälle 5.11.2019 kl. 18, Sjundeå bad (Vinterträdgård)

24.10.2019 15:28

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning Social- & Hälsovårdstjänster Boende & Miljö

Det har ordnats i enlighet med Satakunta-projektet omfattande förfrågningar till grundtryggheten samt till Sjundeå svenska skolans personal och elever relaterat till de kommunala fastigheternas inomhusluftsproblem.

Under tillfället kommer professor Tuula Putus att berätta om Satakunta-projektet samt resultaten från förfrågningarna som utfördes i Sjundeå.

Tillfället är särskilt riktat till Sjundeå svenska skolans lärare, personalen, elevernas föräldrar samt grundtrygghetens personal.