Scandic Sjundeå bads motionssalar tas i bruk

10.09.2020 15:58

Kategori:

Användningturer av Scandic Sjundeås motionssalar startar 10.9.2020 enligt nya arrangemang. Hotellet är fortfarande stängt, varför man till motionsutrymmena bör komma direkt via dörren från den nedre parkeringen. På motionsvåningen under användningsturerna finns en övervakare, som öppnar ytterdörren och släpper in användarna till omklädningsrummena och motionssalarna. Man får inte stötta upp dörren, utan alla besökare / gruppenväntar att övervakaren kommer för att öppna dörren.  

Det är absolut förbjudet att röra sig på andra områden i byggnaden. Det är även förbjudet att använda konditionssalen. 

tossut