Senior info

Från och med 15.1.2015 inleder seniorservicen inom Sjundeå kommun en telefontjänst, Senior Info, som är avsedd att betjäna kommunens äldre invånare och deras anhöriga.

Målet med Senior Info-verksamheten är att erbjuda kommuninvånarna sådan information som stöder de äldre invånarna så att de självständigt klarar sig i sina egna hem.

Tjänsten omfattar information och vägledning om hälsa, välmående och om de tjänster kommunen erbjuder. I och med tjänsten Senior Info strävar man efter att i ett allt tidigare skede hitta de personer vars funktionsförmåga håller på att försvagas och att vägleda dem att använda kommunens service så att de kan klara sig självständigt även i fortsättningen.

Senior info - telefontjänst

Telefontid vardagar 9-15
Tel. 044 725 6118