Service för åldringar

Socialhandledning för åldringar

 

Socialhandledningen för åldringar har som uppgift att stöda klientens välbefinnande och självständighet samt söka efter lösningar för att klara av vardagen. Samarbete med anhöriga och närstående är viktigt. Med bedömningen av servicebehov kan man påbörja ett multiprofessionellt och planmässigt klientarbete med de klienter som behöver särskilt stöd. Till socialhandledarens arbete hör även rådgivning i ärenden gällande tjänster och förmåner.

 

Socialhandledarens uppgifter är bland annat:

- Rådgivning och handledning

- Multiprofessionellt samarbete och hembesök

- Bedömning av servicebehov länk  

- Färdtjänst i enlighet med socialvårdslagen

                     mer om tjänsten här länk

                     blanketten hittar du här länk

-  Utredningar för att ta kontakt och anmäla om bedömning av stödbehov för personer över 65 år.

blanketten hittar du här länk

 

Kontaktuppgifter:

Socialhandledare

09 2606 1201 telefontid må–fre kl. 12–13

övriga tider 041 730 2708