Service för barn och familjer

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Välfärdsområdet betjänar på adressen luvn.fi/sv.

Service för barn och familjer

Syftet med socialservice är att främja och upprätthålla barns, ungas och familjers funktionsförmåga, sociala välfärd, trygghet och delaktighet. Varje kommuninvånare har rätt att få avgiftsfri socialservice, om personens rättigheter till omedelbar omsorg och utkomst har äventyrats. Det stöd som erbjuds av socialservicen kan vara tillfälligt, fortgående och upprepande eller permanent och långvarigt.

För en person som har behov av eventuell socialvård uppgörs en utredning av servicebehovet. Klientens funktionsförmåga, verksamhetsmiljö och behovet av service kartläggs. Utvärderingen innehåller ett sammandrag av klientens situation och av behovet av socialservice och stöd, och de tjänster som eventuellt beviljas planeras individuellt enligt klientens behov. Klientskapet avslutas när det inte längre finns grunder för att ordna socialvård.

Broshyr om familjearbete

Enheten för familjearbete

Krogarsvägen 4 B 7

Familjearbetare

Christine Miiros
044 386 1569
christine.miiros(at)sjundea.fi

Familjehandledare

Mona Elander
050 386 0835
mona.elander(at)sjundea.fi

Familjearbetare

Amanda Strömborg
044 386 1574
amanda.stromborg(at)sjundea.fi