Service för invandrare

Service för invandrare


Sjundeå kommuns service för invandrare ansvarar för tillfället främst för koordinerande av den service som mottagande och integrerande av de 11 asylsökande som beviljats uppehållstill-stånd och som enligt kommunfullmäktiges beslut under våren 2016 ska placeras i kommunen.

Service för invandrare omfattar rådgivningen och handledning i frågor som berör boende och levande, så som anskaffning av bostad, utbildning eller hälsovårdstjänster.

Program för främjande av integration 2016-2019