Service för missbrukare

Service för missbrukare


Service för missbrukare ska ordnas enligt behovet inom kommunen. Inom missbrukarvården ska man iaktta vårdgarantin eller ordna socialvårdsservice som motsvarar stödbehoven då som de bäst lämpar sig för att hjälpa klienten. En gravid rusmedelsanvändare har rätt att omedelbart få tillräcklig socialservice som stöder alkohol- och drogfrihet.

Missbrukarservice erbjuds i första hand som öppenvård. Servicen kan utgöra exempelvis socialt stöd, avgiftning, gruppterapi, familjeterapi eller rehabilitering. Man kan söka sig till öppenvård på eget initiativ genom att kontakta den lokala socialbyrån, hälsovårdscentralen eller vårdinstitutionen för rusmedelsmissbrukare, till exempel A-kliniken.

Anstaltsvård eller -rehabilitering behövs om öppenvården inte är tillräcklig eller ändamålsenlig. För anstaltsvård förutsätts en betalningsförbindelse av socialväsendet.

Avgiftningsvård innebär att missbruket avbryts och klienten får vård för abstinenssymtom och eventuella andra skador som missbruket orsakat. Vården och rehabiliteringen är frivilliga och konfidentiella tjänster.

Sjundeå och Ingå kommuners invånare kan använda Kyrkslätts kommuns och Lojo stads service för missbrukare utan skild betalningsförbindelse.

Rusmedelstjänster Kyrkslätt

Rusmedelstjänster Lojo