Serviceboende

Serviceboende

Enheterna för boendeserviceär enheter som Sjundeå kommun äger. Invånaren betalar hyra för sitt boende och en ersättning i förhållande till sina inkomster och enligt de av kommunen fastställda taxorna för den service, vård och omsorg som han/hon får. Invånaren betalar själv sina mediciner och sina måltider. Läkemedelsvården sköts genom en maskinell dosdispensering i samarbete med Äppelapoteket.

Vid inflyttning i enheterna kan invånarna möblera sina rum, klä sig i sina egna kläder och ta med sig sina egna saker. Principerna för den övergripande vården är förtroendefullhet och man arbetar i rehabiliterande syfte där man utgår från att aktivera invånarnas egna resurser och att upprätthålla funktionsförmågan.

Det effektiverade serviceboendet är avsett för personer som behöver rikligt med vård och omsorg dygnet runt och som inte mera med hjälp av hemvården, stödtjänsterna och/eller de anhörigas stöd klarar sig i sitt eget hem.

Då kriterierna uppfylls sker överflyttningen till boendeservice enligt ett beslut av en multiprofessionell arbetsgrupp.  

Inom boendeserviceenheterna fungerar man enligt en individuell vårdplan. En geriatriker, enhetens läkare, skötarna samt vid behov andra vårdsakkunniga deltar i vården av invånarna. Inomenheten arbetar man utgående från klientens behov i samarbete med invånarens anhöriga och nära stående.

Ansökan

Ansökan till äldreservicen för bedömning av servicebehov

Villa Charlotta
Villa Charlotta finns i Sjundeå centrum nära hälsocentralen och bäddavdelningen. Villa Charlotta erbjuder effektiverat serviceboende för 1 invånare i en hemlik miljö. Boendeservice enheten Villa Charlotta har 1 rum för två personer och 12 rum för en person. Sanitetsutrymmena finns sig i korridorerna.

Azalea
Boendeserviceenheten Azalea finns i Sjundeå centrum. I enheten finns åtta platser för effektiverat serviceboende. Atmosfären i enheten är varm och hemlik. I Azalea finns två rum för två personer och fyra rum för enperson. Det finns egna sanitetsutrymmen i varje rum.

Azalea

Charlotta Lönnqvistsväg 5
02580 Siuntio

Besökstid 12 - 19
alla dagar

Avdelningsskötare
044 386 1035

Skötarnas kansli
044 374 3822

 

 
Villa Charlotta

Charlotta Lönnqvistsväg 5
02580 Sjundeå

Förman för omsorgstjänster
050 386 0839

Skötarnas kansli
044 386 1040

Besökstid 12 - 19
alla dagar