Serviceboende med omsorg dygnet runt

Kommunen ordnar serviceboende för personer som behöver en lämplig bostad samt vård och omsorg. Effektiverat serviceboende ordnar kommunen för personer som på grund av handikapp eller sjukdom behöver vård och omsorg dygnet runt. Serviceboende med heldygnsomsorg omfattar utöver vård och omsorg enligt klientens behov, verksamhet som upprätthåller och främjar funktionsförmågan, måltids-, klädvårds-, bad- och städservice samt övriga tjänster. Invånarna kan möblera sina lägenheter själv. De betalar för boendet avgiften för effektiverat serviceboende samt övriga boende-, måltids- och läkemedelskostnader. Kommunerna ordnar vanligtvis den effektiverade boendeservicen som egen verksamhet.

Kriterierna framgår av dokumentet "Grundtrygghetsavdelningens avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar".

Man snöker om en plats vid en effektiverad serviceboendeenhet genom att fylla i SAS-utredningen. Beslut fattas i SAS-arbetsgruppen utgående från kriterierna.


Azalea

Charlotta Lönnqvistsväg 5
02580 Siuntio

tf avdelningsskötare
Mervi Lahtinen
044 386 1035

Skötarnas kansli
044 374 3822


 
Villa Charlotta

Charlotta Lönnqvistsväg 1
02580 Sjundeå

förman för omsorgstjänster
Helena Auvinen
050 386 0839

Skötarnas kansli
044 386 1040