Servicesedlarna inom småbarnspedagogiken i Sjundeå är omtyckta

04.02.2019 17:34

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

 Servicesedlarna inom småbarnspedagogiken i Sjundeå är omtyckta

Sjundeå kommun tog i början av året i bruk servicesedlar inom småbarnspedagogiken. Mottagandet har varit positivt och redan 49 barn har beviljats sedlar. Med servicesedeln kan barnet få en småbarnspedagogikplats hos de serviceproducenter som kommunen godkänt.

Småbarnspedagogikens servicesedel är ett alternativ för familjer för ordnandet av småbarnspedagogik. Från familjernas synvinkel ökar servicesedeln valfriheten mellan kommunal och privat småbarnspedagogik. På grund av servicesedeln är klientavgiftens andel samma i båda alternativen, oberoende av familjens inkomstnivå.

- Med hjälp av servicesedeln kan familjen också välja en småbarnspedagogiksplats i grannkommunen. Familjens vardag blir betydligt enklare om barnets småbarnspedagogikplats ligger i närheten av hemmet eller exempelvis längs föräldrarnas arbetsväg. Kommunen har hittills godkänt 13 privata serviceproducenter och av dem finns majoriteten i andra kommuner än i Sjundeå, berättar Sjundeå kommuns chef för småbarnsfostran Mirva Alakoskela.

Servicesedeln är inkomstrelaterad, så servicesedelns värde och familjens egen betalningsandel påverkas av barnets ålder, familjestorleken, omfattningen av småbarnspedagogik (timmer i veckan) och av familjens inkomster. Sedeln är barnspecifik.

Det nya daghemmet håller tidtabellen

Servicesedlarna är inte den enda positiva ändringen som sker inom Sjundeås småbarnspedagogik det här året. Byggandet av Störsviks nya daghem har inletts och verksamheten flyttar till nya lokaler på hösten.

- Allt har framskridit smidigt och enligt planerna. Vi ligger lite före den ursprungliga tidtabellen. Vi kommer att överlåta byggnaden till serviceproducenten i början av augusti, berättar Oskari Seppelvirta från byggbolaget OT-Con Oy.

Det är Touhula Päiväkodit Oy som blir serviceproducent vid Störsviks tvåspråkiga och äventyrsinriktade daghem. I daghemmet kommer det att finnas fyra grupper för barn under förskoleåldern. Kommunen övervakar regelbundet de privata serviceproducenternas verksamheter och deras lagenlighet.

Mer information:

Chef för småbarnsfostran Mirva Alakoskela, 050 386 0827, mirva.alakoskela@sjundea.fi

Störsviks nya daghem byggs intill Störsviksvägen, mittemot det nuvarande daghemmet.