Sevärdheter

Fanjunkars Gårdskulla
Käla Gård
Lepopirtti Pickala gård
Pickala bro S:t Petri kyrka
Sjundby slott Svidja slott

Järnvägsstationen

1500 arbetare deltog i rälsläggandet av tågbanan mellan Karis och Böle. Banan togs i bruk i november 1902, men under krigstiden var kustbanan inte trafikerad. Persontrafiken återupptogs sommaren 1918 och snälltågen började trafikera 1923. När Porkalaparentesen infördes upphörde trafiken helt och hållet och först år 1947 tillät Sovjetunionen tågen att åka igenom Porkalaområde. Efter att Porkala återlämnades fortsatte tågtrafiken år 1956 på kommunens område precis som förut och också godstrafiken på det separata sidospåret ökade anmärkningsvärt.

Förbättringen av banan påbörjades på 1980-talet och elektrifieringen blev färdig i Sjundeå år 1993. Till följd av reparationen ökade hastigheterna på banan så att loktågen åkte 160 km/h och Pendolino 200 km/h.

Därefter började antalet snälltåg som stannar i Sjundeå minska och turerna blev färre. För några år sedan skulle trafiken på Sjundeå station till följd av Trafikministeriets nedläggningsbeslut upphöra helt och hållet, men aktiva förhandlingar och en betydande satsning av kommunen försäkrade fortsättningen för tågtrafiken i kommunen. Från och med början av detta år blev Sjundeå medlem i HRT och nu kan man ta tåget till och från Helsingfors 6-8 gånger om dagen.

Stationsbyggnaden på andra sidan spåret färdigställdes år 1903 enligt Bruno Granholms ritningar. I byggnaden fanns utöver biljettförsäljningen och väntesalen även stationschefens bostad. Den egentliga stationsverksamheten upphörde på 1990-talet, men därefter fanns det ännu caféverksamhet i byggnaden. Nuförtiden är byggnaden privatägd

Pickala gamla folkskola

Kabanovvägen

Krejansberget

Skällberget